Biblioteka w Sętalu

FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DYWITACH

Pierwsza Wiejska Biblioteka Publiczna w Sętalu została założona w 1960r. (informacja uzyskana z kroniki Szkoły Podstawowej w Sętalu prowadzonej przez kierownika szkoły Henryka Chodkowskiego).

Placówka ta działała wiele lat. Zamknięto ją, ponieważ budynek, w którym się mieściła został sprzedany. Księgozbiór przechowano w szkole. W obecnej formie i siedzibie  działamy od  października 1996r. czyli od likwidacji w Sętalu szkoły podstawowej.

Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną dla dzieci i dorosłych oraz dokumenty życia społecznego. Stanowi centrum kultury, komunikacji społecznej i informacji. Od początku swojego istnienia rozpoznaje i zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców Sętala i okolicznych wsi, rozbudza zainteresowania i kształtuje gusty literackie min. poprzez organizację  spotkań okolicznościowych, konkursów czytelniczych, wycieczek, rajdów.  Jest miejscem realizacji projektów, wieczornic, zebrań itp. To tutaj  powstały najlepsze pomysły  imprez kulturalnych gromadzących licznych sympatyków.

Księgozbiór liczy przeszło 3 tys. woluminów: literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, lektury szkolne, bogaty zbiór literatury regionalnej. Udaje nam się pozyskiwać nowości, także dzięki ofiarności naszych czytelników. 

Czytelnicy mają dostęp do Internetu, ksero, drukarki. Dzieci mogą spędzać czas przy grach planszowych. Prowadzimy kółko szachowe dla najmłodszych.

Zapraszamy mieszkańców Sętala, okolicznych wsi i wszystkich fanów literatury do odwiedzenia naszej placówki.             

Bibliotekarz: Iwona Trzaskowska

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

Skip to content