Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity, tel. (89) 512 00 52, e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl. ; działająca w strukturze Ośrodka Kultury w Dywitach z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 28.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

W czasie rejestracji w elektronicznym systemie bibliotecznym MAK w Bibliotece Publicznej w Dywitach zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy. Dane te są wykorzystywane w celu prowadzenia konta bibliotecznego Czytelnika oraz sporządzania statystyk czytelniczych. Dostęp do danych Czytelnika mają tylko uprawnieni pracownicy Biblioteki Publicznej w Dywitach.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Realizacja zmiany uprawnień będzie możliwa na wniosek przesłany drogą pisemną na adres: Biblioteka Publiczna w Dywitach, ul. Spółdzielcza 4, 11-001 Dywity, lub poprzez adres e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

Skip to content