Oferta

GRY DLA DZIECI

[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.6.6″ background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/03/books1.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”438px” height=”530px” custom_margin=”||1px||false|false” custom_padding=”||||false|false” top_divider_color=”rgba(0,0,0,0)” global_module=”635″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”books1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ min_height=”430px” custom_margin=”-164px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.16″ hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” column_structure=”1_2,1_2″ sticky_enabled=”0″][et_pb_column _builder_version=”4.17.3″ _module_preset=”default” type=”1_2″][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_image title_text=”gry planszowe 1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}” width=”73.8%”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.17.3″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.4em” header_4_font_size=”40px” header_4_line_height=”2.4em” text_orientation=”justified” custom_margin=”||29px|||” hover_enabled=”0″ global_colors_info=”{}” sticky_enabled=”0″]

Gry planszowe

Od kwietnia 2022 roku można u nas też wypożyczać gry planszowe, które uzyskałyśmy w ramach projektu „Zgrana biblioteka”. Jest to projekt realizowany przez Wydawnictwo Rebel, które zajmuje się wydawaniem oraz promowaniem gier planszowych.

 

W związku z tym projektem dostępne są u nas następujące gry:

1. Abalone

2. BrainBox – Matematyka

3. BrainBox – Przyroda

4. BrainBox – Świat

5. BrainBox – Poznaję domy zwierząt

6. BrainBox – Poznaję litery

7. Cortex

8. Dobble

9. Rory’s Story Cube

10. Tajniacy

11. Wsiąść do pociągu – Europa

12. 7 Cudów Świata – Architekci

13. 7 Cudów Świata

14. Splendor

15. Łąka

16. Dixit

17. Punto

 

Serdecznie zapraszamy do wypożyczania naszych zbiorów.

 

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”20px” text_line_height=”1.4em” header_4_font_size=”40px” header_4_line_height=”2.4em” text_orientation=”justified” custom_margin=”||29px|||” global_colors_info=”{}”]

 

Gry planszowe są znakomitym sposobem na spędzenie czasu z rodziną lub znajomymi. Nowoczesne planszówki są oparte na różnorodnej mechanice rozgrywki, mają też piękną szatę graficzną i często wciągającą fabułę.

Proponujemy gry dla najmłodszych:

 • Pucio Domino
 • Pucio, gdzie to położyć?
 • Pucio, co tu pasuje?
 • Pucio, pierwsze zabawy
 • Pucio, przeciwieństwa
 • Pucio, czego brakuje?
 • Memo, rok w lesie
 • Memo
 • Bójka na czy-ta-nie
 • Trenuj umysł – spostrzegawczość
 • Szachy

 

Nasza Biblioteka rozpoczęła wypożyczanie gier planszowych od maja 2020 r.

 

Regulamin wypożyczania gier planszowych:

 • 1. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania gier planszowych, zwanych dalej „Grami”, ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach, zwanej dalej „Biblioteką”, przez osoby zapisane do Biblioteki, zwane dalej „Czytelnikami”.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczanie Gier jest usługą nieodpłatną.
 2. Wypożyczeń mogą dokonywać jedynie Czytelnicy zapisani do Biblioteki,
  po wcześniejszym zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 3. Samodzielnie Gry mogą wypożyczać osoby, które ukończyły 13 lat.
 4. Wypożyczenie Gry podlega takim samym zasadom jak wypożyczenie książki.
 5. Z tytułu każdorazowego wypożyczenia gry wystawiany jest rewers, na którym Czytelnik własnoręcznym podpisem poświadcza fakt wypożyczenia danej Gry oraz, że otrzymał ją pozbawioną wad, tzn. zgodną ze specyfikacją i w dobrym stanie.
 6. Gry można wypożyczać na okres miesiąca.
 7. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć maksymalnie dwie Gry.
 8. Gry można prolongować jeden raz.
 9. Nie można prolongować Gier zarezerwowanych.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW

 1. Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonej Gry.
 2. Zwrot wypożyczonej Gry winien nastąpić do rąk pracownika Biblioteki. Pozostawienie Gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Biblioteki nie jest uznawane za zwrot. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane nieprawidłowo wykonanym zwrotem.
 3. Za nie zwrócone w terminie Gry, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę
  w wysokości 1,00 zł za każdy dzień zwłoki

§ 4. POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE ZBIORU GIER PLANSZOWYCH

1.Biblioteka oddaje do dyspozycji Czytelnika Gry w stanie kompletnym oraz w stanie umożliwiającym korzystane z Nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Gry będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Biblioteki.
 2. Czytelnik zobowiązuje się do dbałości o wypożyczoną Grę, tzn. wypożyczone Gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego użytkowania.
 3. Każda Gra zawiera specyfikację zawierającą jej pełne wyposażenie. Czytelnik winien sprawdzić stan Gry przed jej wypożyczeniem według załączonego wykazu. Jakiekolwiek braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. Niezgłoszenie braków i uszkodzeń Gry traktowane jest jako wypożyczenie Gry kompletnej.
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Gry, a także za jej zagubienie bądź zdekompletowanie.
 5. Pracownik Biblioteki odbierający od Czytelnika wypożyczoną Grę jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny i kompletność Gry, zgodnie ze specyfikacją zawierającą jej pełne wyposażenie.
 6. W przypadku uszkodzenia, zagubienia bądź zdekompletowania Gry, Czytelnik zobowiązany jest według wskazania pracownika Biblioteki do:
 7. a) dostarczenia do Biblioteki brakujących elementów w czasie wskazanym przez Bibliotekarza
 8. a) odkupienia identycznej Gry lub innej pozycji wskazanej przez bibliotekarza w czasie wskazanym przez Bibliotekarza

9 Niespełnienie warunków wynikających z tytułu przetrzymania, zagubienia lub uszkodzenia Gry powoduje pozbawienie Czytelnika możliwości korzystania ze zbiorów Biblioteki do czasu uregulowania zaległej należności.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Wypożyczalni dla Dorosłych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dywitach.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminach prawo decyzji przysługuje Kierownikowi Biblioteki.

[/et_pb_text][et_pb_image title_text=”gry planszowe 1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” min_height=”289px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ custom_padding_last_edited=”off|tablet” admin_label=”Footer” _builder_version=”4.5.1″ background_color=”rgba(214,214,214,0.36)” background_image=”http://bibliotekadywity.pl/wp-content/uploads/2020/05/ksiazka-na-dol-v2.png” background_size=”initial” background_position=”bottom_center” width=”100%” width_tablet=”100%” width_phone=”” width_last_edited=”on|phone” max_width=”100%” module_alignment=”center” min_height=”690px” height_tablet=”382px” height_phone=”251px” height_last_edited=”on|tablet” custom_margin=”84px|||||” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”||16vw||false|false” custom_padding_tablet=”||||false|false” background_last_edited=”on|tablet” background_size_tablet=”contain” background_size_phone=”contain” box_shadow_style=”preset1″ global_module=”539″ saved_tabs=”all” global_colors_info=”{}”][et_pb_row custom_padding_last_edited=”on|tablet” _builder_version=”4.16″ background_enable_image=”off” background_size=”contain” width=”53%” custom_margin=”-25px||-93px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|tablet” custom_padding=”0px|100px|103px|100px|false|true” custom_padding_tablet=”0px|0px|0px|0px|true|true” custom_padding_phone=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.16″ global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.16″ text_font_size=”25px” text_line_height=”1.4em” height=”227px” text_text_color_tablet=”” text_text_color_phone=”” text_text_color_last_edited=”on|tablet” text_font_size_tablet=”18px” text_font_size_phone=”9px” text_font_size_last_edited=”on|tablet” global_colors_info=”{}”]

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DYWITACH

ul. Spółdzielcza 4
11-001 Dywity
tel. 89 512 00 52

e-mail: gbpdywity@wbp.olsztyn.pl

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]